Избори в Замунда (1994 г.) (playlist)

14.09.13 г.

Още от Избори в Замунда (1994 г.) (playlist)

ПЕТДЕСЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО БИХ НАПРАВИЛ, АКО НЯКОГА СТАНА ЗЪЛ ВЛАСТЕЛИН

8.04.13 г.  Питър Анспак
Случвало ли ви се е да прочетете фантастичен роман или да гледате филм и да се чудите защо злодеят е толкова глу­пав? На Питър Анспак определено му се е случвало. Преди няколко години той започна да събира примери за подобна глу­пост в уебсайта си, THE EVIL OVERLORD, и не след дълго си намери последователи. Ако имате достъп до интернет и иска­те да видите пълната колекция, то можете да го направите на адрес www.eviloverlord.com, а засега сме ви подготвили селек­ция на петдесетте най-важни!


Да бъдеш зъл властелин изглежда добър професионален избор. Парите ги бива, има достатъчно възможности да заработиш нещо допълнително и сам си определяш работното време. Въпреки това всеки зъл властелин, за когото съм чел в книгите или когато съм гледал на големия екран, неизменно свършва зле. Забелязал съм, че
независимо дали са варварски военачалници, побъркани магьосни­ци, луди учени или извънземни нашественици, злите властелини винаги правят едни и същи основни грешки. Като се има това пред­вид, позволете да ви представя: 

ПЕТДЕСЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ НЕЩА, 
КОИТО БИХ НАПРАВИЛ, 
АКО НЯКОГА СТАНА ЗЪЛ ВЛАСТЕЛИН

1.    Моите Легиони на Ужаса ще имат шлемове с прозрачни плексиг- ласови забрала, а не такива, които скриват лицето.
2.    Вентилационните ми тръби ще са достатъчно тесни, така че ни­кой да не пропълзи по тях.
3.    Благородният ми заварен брат, чийто трон съм узурпирал, ще бъде убит, вместо да го държа инкогнито в някоя забравена ки­лия из тъмниците на замъка.
4.    Ще ми е достатъчно да застрелям враговете си.
5.    Предметът, който е източник на силата ми, няма да се пази в Планината на отчаянието отвъд Огнената река, под зоркото око на Драконите на вечността, а в личния ми сейф в най-близката банка. (Същото важи и за предмета, който е единственото ми слабо място.)
6.    Няма да се кефя злорадо на затруднението, в което са изпаднали враговете ми, преди да съм ги убил.
7.    Когато най-после съм заловил противника си и той каже: „Виж, преди да ме убиеш, ще ми кажеш ли поне за какво е цялата тази работа?", аз ще кажа: „Не" и ще го затрелям. Не, като се замис­ля, първо ще го застрелям и тогава ще кажа: „Не".
8.    Няма да използвам самоунищожителен механизъм, освен в най- краен случай. Ако случаят е краен, механизмът няма да се за­действа от голям червен бутон, на който пише: „ОПАСНОСТ. НЕ НАТИСКАЙ". Вместо това бутонът с надпис „НЕ НАТИСКАЙ" ще задейства залп от куршуми, който да надупчи всеки, който е достатъчно глупав да го натисне. По подобен начин, копчето ON/ OFF няма да бъде обозначено като такова.
9.    Всички убити врагове ще бъдат кремирани или поне дозастреля- ни с обилно количество амуниции - а не оставени да си лежат мъртви на дъното на някоя пропаст.

10.     На добрия не му се полага последна целувка, последна цигара или каквито и да било последни неща.
11.     Никога няма да използвам устройство с обратно броене. Ако се окаже, че такова устройство е абсолютно неизбежно, ще го наг­лася да се активира, когато стигне до 117 и добрият тъкмо при­вежда плана си в действие.
12.     Никога няма да произнеса следното изречение: „Преди да те убия, искам да ми кажеш само едно нещо".
13.     Когато наемам хора за съветници, от време на време ще се вслуш­вам в съветите им. Един от съветниците ми ще бъде средноста­тистическо петгодишно дете. Всеки недостатък в плана ми, който то е способно да забележи, ще бъде отстранен, преди пла­нът да бъде приведен в действие.
14.     Въпреки доказания му антистресов ефект, никога не ще избух­вам в маниакален смях. Когато си зает да се смееш маниакал­но, е много лесно да пропуснеш някое неочаквано развитие на нещата, което един по-съсредоточен индивид би могъл да обър­не в своя полза.
15.     Ще наема талантлив моден дизайнер да създаде оригинални уни­форми за моите Легиони на Ужаса, в противовес на някои евти­ни имитации, благодарение на които войниците приличат на нацистки щурмоваци, римски пехотинци или свирепи монгол­ски орди. Всички те са били победени, а аз искам войската ми да е с по-оптимистична душевна нагласа.
16.     Ще си подсигуря специален запас от нискотехнологични оръ­жия и ще обуча войниците си да ги използват. По този начин, ако добрите успеят да неутрализират силовия ми генератор или обезвредят стандартните ми енергийни оръжия, войската няма да бъде пометена от шепа диваци с копия и камъни.
17.     Без значение колко добре действа, никога няма да конструирам каквато и да било машина, която е абсолютно неразрушима, като се изключи едно малко слабо място, до което на практика няма никакъв достъп.
18.     Никога няма да правя важните неща в единични бройки. Всич­ки важни системи ще имат допълнителни контролни панели и източници на захранване. По същата причина ще нося поне две заредени до дупка оръжия по всяко време.
19.     Любимото ми домашно чудовище ще бъде държано в сигурна

     клетка, от която не може да избяга и в която аз не бих могъл случайно да падна, ако например се спъна.
20.     Ще се обличам в ярки цветове и така ще хвърлям враговете си в недоумение.
21.     Всички щурави заклинатели, недодялани дребни благородни­ци, лишени от талант бардове и страхливи крадци в страната ще бъдат предвидливо и предварително избити. Моите врагове със сигурност ще зарежат настъплението си, ако няма кой да ги разтушава.
22.     Няма да изпадам в сляпа ярост и да убивам пратеника, който ми носи лоша вест, само за да демонстирам колко съм зъл. Доб­ри пратеници се намират трудно.
23.     Няма да се превръщам в змия. Това никога не помага.
24.    Ако е крайно необходимо да взема лично участие в битката, няма да го направя яхнал кон начело на своите Легиони на Ужа­са, нито ще търся под дърво и камък главния си противник сред собствената му армия.
25.     Когато заловя добрия, ще се постарая да заловя също неговото куче, магаре, полуопитомен пор или каквото там гадно малко животинче, способно да прегризва въжета и да донася ключове, му се мотае в краката.
26.    Ако науча местонахождението на единствения предмет, който може да ме унищожи, няма да пратя цялата си войска да го вземе. Вместо това ще пратя цялата си войска да вземе нещо друго и тихомълком ще пусна една обява на страницата ТЪРСИ СЕ в местния вестник.
27.     Ще наема екип от опитни архитекти и строителни инспектори, които да изследват замъка ми и да ме информират за всички тайни проходи и изоставени тунели, за които не знам.
28.    Ако красивата принцеса, която съм пленил, ми каже: „Никога няма да се омъжа за теб! Никога, чуваш ли, НИКОГА!!!", ще кажа: „Ами добре" и ще я убия.
29.     Подопечните ми Легиони на Ужаса ще преминат обучение по стрелба в цел. Всеки, който не може да уцели мишена с човеш­ки ръст от десет метра, ще бъде използван за тренировъчни цели.
30.     Преди да изпробвам пленено вражеско оборудване или други предмети, внимателно ще прочета книжката с инструкции на собственика.

31.     Ако се налага да бягам, никога няма да се бавя, като се кълча в драматични пози или гаврътвам едно за последно.
32.     Никога няма да създам интелигентен компютър, който е по- умен от мен.
33.     Ще си запиша час при компетентен психиатър, който да ме из­лекува от всички крайно необичайни фобии и странни натрап­чиви навици, които биха могли да се окажат в мой ущърб.
34.     Когато стражите ми се разделят да търсят нарушители, винаги ще се движат най-малко по двама. Ще бъдат обучени така, че ако единият от тях изчезне мистериозно по време на обход, дру­гият моментално да вдигне тревога и да поиска подкрепление, вместо да наднича любопитно зад разни ъгли.
35.     Ще инструктирам моите Легиони на Ужаса да нападат добрия вкупом, вместо да го заобикалят, да се помотват и отделни ле­гионери да го нападат по един или по двама.
36.     Ако добрият се изкатери на покрива ми, няма да тичам след него, за да се сборим и да се опитам да го бутна през ръба. Няма да се сборичквам с него и на ръба на пропаст. (В средата на въжен мост над река от течна лава въобще не подлежи на обсъждане.)
37.     Ако се боричкам с добрия върху движеща се платформа, обезо­ръжил съм го и всеки момент ще го довърша, и той погледне над рамото ми и се просне по гръб, аз също ще се просна по очи, вместо да се обръщам любопитно, за да разбера какво е видял.
38.     Няма да стрелям по никого от враговете си, ако стои пред под­държащия стълб на тежка, опасна и нестабилна конструкция.
39.     Ако вечерям с добрия и съм сложил отрова в бокала му, а после се наложи да стана по някаква причина от масата, ще поръчам нови напитка и за двама ни, вместо да се чудя дали да си разме­ним чашите, или не.
40.     Няма да допусна пленници от единия пол да бъдат охранявани от представители на другия.
41.     Няма да използвам план, чиято последна фаза е ужасно сложна, например: „Подреди дванайсетте камъка на силата върху све­щения олтар, после активирай медальона в момента на пълното затъмнение". Бих предпочел нещо от порядъка на „Натисни копчето".


      42. Цистерните ми с опасни химикали ще бъдат покрити, когато не се използват.                   Също така няма да прокарвам висящи пътеки над тях.
43.     Ако група мои последователи се провали жестоко в изпълнени­ето на някоя задача, няма да ги смъмря за проявената некомпе­тентност и после да пратя същата група да се пробва със същата задача.
44.     Няма да обзаведа контролната си зала така, че всички работни станции да бъдат с гръб към вратата.
45.     Ако реша да проведа двойна екзекуция на добрия и на някой дребен свой подчинен, който се е провалил или ме е предал, ще се погрижа добрият да мине пръв.
46.     При извършване на арест стражите ми ще бъдат инструктира­ни да не позволяват на арестантите да си вземат разни джундж- урийки с чисто сантиментална стойност.
47.     Тъмницата ми ще си има собствен медицински екип с охрана, така че ако някой затворник се разболее и съкилийникът му се развика, че случаят е спешен, тъмничарят ще доведе травмато­логичния екип, вместо да отключва килията, за да надзърне.
48.     Килиите в тъмницата ми няма да бъдат обзаведени с предмети, които имат отразяващи повърхности.
49.     Всеки информационен файл от изключителна важност ще бъде прехвърлен и на носител от 1.45 мегабайта.
50.     И накрая, за да държа поданиците си в перманентно състояние на безпаметен транс, ще осигуря на всеки от тях свободен и не­ограничен достъп до интернет.
  
Милена Илиева, превод

 
 
Още от ПЕТДЕСЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО БИХ НАПРАВИЛ, АКО НЯКОГА СТАНА ЗЪЛ ВЛАСТЕЛИН

Формула 1 / 2013 - календар, участници

1.03.13 г.

(картинка LIVESPORT)


Шумахер се "отказа", ех... Проклетият Рос Браун...

Но. Алонсо да живей! И Кими да живей! Смотаните Хамилтън и Грожан да бъдат така добри се издънят, без да прецакват всички останали. Накрая - каквото стане. :DFIA публикува окончателния календар за 2013 година. 


Сезонът отново ще започне в Австралия и ще завърши в Бразилия. Корея е преместена преди състезанието в Япония.


1
15.03-17.03.2013
Австралия
Албърт Парк

2
22.03-24.03.2013
Малайзия
Сепанг

3
12.04-14.04.2013
Китай
Шангхай

4
19.04-21.04.2013
Бахрейн
Сакхир

5
10.05-12.05.2013
Испания
Каталуния

6
23.05-26.05.2013
Монако
Монте Карло

7
07.06-09.06.2013
Канада
Жил Вилньов

8
28.06-30.06.2013
Великобритания
Силвърстоун

9
05.07-07.07.2013
Германия
Нюрбургринг

10
26.07-28.07.2013
Унгария
Хунгароринг

11
23.08-25.08.2013
Белгия
Спа

12
06.09-08.09.2013
Италия
Монца

13
20.09-22.09.2013
Сингапур
Сингапур

14
04.10-06.10.2013
Корея
Йеонгам

15
11.10-13.10.2013
Япония
Сузука

16
25.10-27.10.2013
Индия
Буд

17
01.11-03.11.2013
Абу Даби
Яс Марина

18
15.11-17.11.2013
САЩ
COTA

19
22.11-24.11.2013
Бразилия
Хосе Карлос Паче
Списък на пилотите и отборите за сезон 2013 във Формула 1:
1
Себастиан Фетел
Германия
Инфинити Ред Бул Рейсинг

2
Марк Уебър
Австралия
Инфинити Ред Бул Рейсинг

3
Фернандо Алонсо
Испания
Скудерия Ферари

4
Фелипе Маса
Бразилия
Скудерия Ферари

5
Дженсън Бътън
Великобритания
Водафон МакЛарън Мерцедес

6
Серхио Перес
Мексико
Водафон МакЛарън Мерцедес

7
Кими Райконен
Финландия
Лотус F1 Тийм

8
Ромен Грожан
Франция
Лотус F1 Тийм

9
Нико Розберг
Германия
Мерцедес GP Петронас F1 Тийм

10
Люис Хамилтън
Великобритания
Мерцедес GP Петронас F1 Тийм

11
Нико Хюлкенберг
Германия
Заубер F1 Тийм

12
Естебан Гутиерес
Мексико
Заубер F1 Тийм

14
Пол ди Реста
Великобритания
Сахара Форс Индия F1 Тийм

15
Адриан Сутил
Германия
Сахара Форс Индия F1 Тийм

16
Пастор Малдонадо
Венецуела
Уилямс F1 Тийм

17
Валтери Ботас
Финландия
Уилямс F1 Тийм

18
Жан-Ерик Верн
Франция
Скудерия Торо Росо

19
Даниел Рикардо
Австралия
Скудерия Торо Росо

20
Шарл Пик
Франция
Катерам F1 Тийм

21
Гиедо ван де Гарде
Холандия
Катерам F1 Тийм

22
Луис Разия
Бразилия
Маруся F1 Тийм

23
Макс Чилтън
Великобритания
Маруся F1 Тийм
Още от Формула 1 / 2013 - календар, участници

Цитати

27.01.13 г.

-“Поради важността на този източник на енергия светът може да понася всяка година по една злополука с размера на Чернобилската” – Ханс Бликс, Генерален секретар на Международна Агенция за атомна енергия(МАЕЕ), Le Monde, 28.08.1986г.

-Р. Овч. ще гласува ЗА! След което ще бръкне в джоба ти!

-Станишев ще гласува със ЗА! Докога НЕ-българи ще вземат решенията???

-Доган и Местан ще гласуват със ЗА! А ти?

-Не агитирам. Само казвам, че всеки е свободен да си купи газов пистолет за утре (б.м. - неделя)!   

-Това беше през 2007 г. - ДОРИ в Козлодуй не искат собствения си ядрен БОКЛУК!

-Страната е категорично НЕ, защото ГЕРБСП е неизгодно!

-Референдумът е временен...

-Точно в момента по структурите на ДПС в България се свежда решението "отгоре" да се гласува "ЗА" на референдума в неделя!!!

-Този референдум се оказа такава хавра, правителство, парламент и цик убиха идеята за демократичен вот!

-затова - ПИШЕТЕ, СПОДЕЛЯЙТЕ, АГИТИРАЙТЕ, КОМЕНТИРАЙТЕ, ПУБЛИКУВАЙТЕ, ПРАВЕТЕ ВСИЧКО СРЕЩУ БОКЛУЦИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ!

-Да видим дали ще спечелят ТОЗИ референдум: на Словото срещу Милиционерската палка!


-На изборите през 1990 г. "поколението на статуквото" срути бъдещето на децата си и предреши провала на прехода, демокрацията и свободата в България. Плодовете на този избор берем днес. А мнозина от тези, които гласуваха за статуквото, си отидоха от този свят огорчени и озлобени на "демокрацията", без дори да разберат, че ерзацът, в който изживяха края на дните си, беше плод на техния собствен глас!
В неделя всички ние ще сме в позицията на "поколението на статуквото"! Ние ще решаваме живота на децата си, на техните деца, на децата на техните деца... Без да ги питаме дали искат да живеят със заплахата на ядреното статукво! При това дори ядрени експерти и поддръжници признават, че нови мощности не са ни необходими в следващите 20-30 години! А тогава ще има нови технологии, нови решения, нови възможности за избор...
 
 
 
 
 
 


С любезния дисклеймър :D на Петко Ковачев.

П.П. А на Флорънс лоши хора й спряха тока и се хвърли от високо, горкото момиче.  
Още от Цитати

Агитация

26.01.13 г.

Премиерът ни убеждава:
:P


Още от Агитация

01.11.

1.11.12 г.

Приятно нещо е да има човек топла соба, самун хляб, парче сланина и няколко глави праз лук, пък да легне и да мисли или да спи и да сънува. Приятно е, но да има и една от тие две болести: или млада жена, или стар ревматизъм; лежиш, лежиш, а мисълта ти като у немец, пълна и богата като готварница, дълга и безконечна като суджук - суджук, с който във виенския райхстаг немците и маджарите бият по главата славянските депутати; а въображението ти като у арапин, силно и остро като тюмбекия - тюмбекия, която е крайно полезна за краставите народи, - пламенно и възвишено като дим. Дим, дим! Под който ние българите така сладко спим. Мислиш, мислиш, пък се попротегнеш като философ, прозевнеш се като дипломатин, почешеш се в тила като политик и ако ти позволи жената или ревматизмът да заспиш, то спиш като Крали Марка.
Още от 01.11.

ГЕОГРАФИЯ

16.09.12 г.Като учебници по география с успех могат да бъдат използувани пътеводителите и железопътните разписания. Всички, които са пропуснали да усвоят този предмет в училище, се ползуват от тия полезни книги, от които могат да се научат не само границите на държавите, големината на градовете, планините, реките, но и много други полезни неща. Така например от тях може да се научи таксата на файтоните, цените на хотелите, дори къде се намира граничната митница, за да може навреме човек да скрие онова, което иска да пренесе контрабанда. Всички тия сведения липсват в учебниците по география, по които учим в училище.
Но за да може човек да се ползува от тези ценни книги, трябва да е получил в гимназията поне ония първи, основни знания, които са необходими за разбиране на отделните явления. Такива основни знания например са, че реките винаги текат от изворите към устието си, че Земята е толкова далече от Луната, колкото Луната от Земята, че планините са винаги по-високи от долините, а езерата, независимо от това дали са плитки или дълбоки, трябва да са заобиколени от всички страни със земя, и още много други подобни все така полезни знания.
Към тези основни знания спада и това, че Земята е кръгла, в което нашият учител се опитваше да ни убеди с всички възможни средства.
Децата са по-близо до бога и затова са по-близко и до религията. А децата и религията с общи усилия са създали чудната легенда за безкрайността на света, която не е могла да разруши дори и оная приказка за човека, който стигнал до края на света, седнал на ръба, провесил си краката в нищото и доволен плюл в това нищо. И ето и тая вяра в безкрайността на света, и оная легенда сега с един замах трябваше да бъдат сменени с представата, че Земята е кръгла като топка, че се върти като луда, премятайки се акробатически по всевъзможни начини. Във всичко това се опитваше да ни убеди учителят ни по география, позовавайки се на голям брои доказателства. Но ние все пак си оставахме недоверчиви.
— Първото доказателство, че Земята е кръгла — убеждаваше ни той, — е това, че Слънцето, Луната и всички останали небесни тела са кръгли, следователно и Земята трябва да бъде кръгла.
Без съмнение логиката на това доказателство е непоколебима, но на нас като на деца то ни изглеждаше също така, както ако някой би ни казал: „Понеже корабът, лодката и динената кора имат продълговата форма, то и обувката на крака трябва да има продълговата форма.“
Също толкова ясни ни бяха и останалите две доказателства за кълбовидната форма на Земята. Когато пътуваш по море с параход, при появяването на сушата ти най-напред виждаш върховете на планините и, обратно, когато стоиш на брега и забележиш в морето кораб, най-напред виждаш мачтата му и след това се показва целият му корпус.
— Деца, виждали ли сте море? — започваше учителят да обяснява тези доказателства.
— Не сме! — отговаряхме ние в един глас.
— Така, много добре! Представете си сега море и в далечината параход, който още не се вижда. Представихте ли си море?
— Представихме си! — отговоряхме ние, а бог знае как сме си го представяли.
— А представихте ли си парахода, който не се вижда?
— Да! — отговаряхме ние, макар че никак не можехме да проумеем как ще си представим параход, който не се вижда.
— Така, кажи ми сега ти, Милане, какво ще видиш най-напред от парахода?
— Дим, господин учителю — уверено отговаря Милан.
— Дим, добре… да кажем, че ще видиш дим — продължава малко объркан учителят. — Ще видиш дим, ако, да кажем, параходът пуши, но какво ще видиш, ако не пуши? Хайде, кажи де, когато параходът се задава от далечината и не пуши, по какво най-напред ще познаеш, че идва параход?
— По свиренето на свирката — и тоя път уверено отговаря Милан.
Макар само по себе си най-убедително, и четвъртото доказателство не беше по-понятно за нас. Според него, когато някой тръгне от една точка и върви, върви, върви в една и съща посока, той в края на краищата пак ще дойде до същото място, от което е тръгнал. Ние си представлявахме това доказателство по следния начин: тръгвам аз от първи клас, вървя, вървя, вървя и след няколко години се връщам пак в първи клас, докато моите другари са вече ученици в четвърти клас. Според нашата детска логика тук не беше уместно да се каже „когато някой тръгне“, защото всъщност той не напуска класа, а това вече не е доказателство за кълбовидността на Земята.
Значително по-леко усвоихме другите уроци благодарение на това, че нашият учител прилагаше нагледното обучение.
В нашата гимназия имаше един глобус, който с години бе стоял на шкафа в кабинета на директора и който изглеждаше така мизерно, че да ти е жал просто да го погледнеш. Оста му беше така изкривена, че при опитите той винаги се въртеше не точно така, както учителят ни убеждаваше, че се върти Земята. Северна Америка беше покрита с едно огромно мастилено петно и ние бяхме убедени, че там именно е Черно море. А там, където трябваше да бъде Африка, имаше една огромна дупка и ние не можехме да разберем дали това са следи от разкопките на англичаните, които са търсели фараонските гробници, или някаква американска експедиция се е спускала в недрата на земята, следвайки напътствията на Жюл Верн. Най-вероятното бе, че учителите са разисквали по време на междучасията въпросите на текущата политика, използувайки глобуса като аргумент.
Поради липса на глобус учителят използуваше главата на нашия съученик Сретен Йович, който наистина беше такъв главчо, че приличаше на истински подвижен глобус.
— Ела тук, Сретене — започваше той на пример урока за деня и нощта. — Излез и за стани тук до прозореца, така че да те огрява Слънцето.
Глобусът ставаше от третия чин и заставаше край прозореца.
— Ето виждаш ли, като обърнеш дясната си страна към Слънцето, цялата дясна половина на главата ти е осветена, докато другата не е. Така ли? Хайде сега обърни лявата си стра на към Слънцето. Ето сега лявата страна е осветена, а дясната не е.
По същия начин върху Сретеновата глава ни бе обяснено и какво представляват полюсите.
— Ето тук, виждате ли — и учителят слага ше показалеца си на Сретеновото теме, — тук е Северният полюс. Тук е вечна зима, никога нищо не цъфти. Всичко е измряло или ако е останало нещо, то е хилаво. Това са впрочем неизследвани пространства.
Друг път пак на Сретеновата глава той ни обясняваше маршрута на един пътешественик, който, за да потвърди от любов към географията четвъртото правило за кълбовидността на Земята, тръгнал от една точка, вървейки все в една и съща посока, и стигнал пак там, откъдето е тръгнал.
— Взимаме, значи, носа за изходен пункт — тук той слагаше показалеца си на Сретеновия нос и го насочваше, влачейки нокътя си по лицето, към лявото ухо — и се отправяме на изток, тоест в оная страна на света, от която изгрява Слънцето. След това… Сретене, да си измиеш ушите, пълни са с кал, като че ли си излязъл от кочина… след това обикаляме земното кълбо и стигаме до противоположната страна на света… още миналия път ти казах, Сретене, да острижеш тая коса… Макар че там, на противоположната страна на света, живеят диваци… аз няма повече да цапам пръстите си с тая твоя мръсна коса… Това е тая страна, където е нощ, когато у нас е ден, и обратно — където е ден, когато у нас е нощ. След това продължаваме по-нататък и по-нататък, минаваме през дясното ухо на Сретен и пак вървим все нататък и нататък и ето ни на Сретеновия нос, откъдето тръгнахме.
Понеже учителят използуваше Сретен за глобус, ние всички много го уважавахме. Изглеждаше ни като истинско училищно пособие и толкова бяхме свикнали с това, че главата му наистина ни приличаше на глобус, представляващ земното кълбо. Неговата рошава коса ни напомняше гъмжащите от диви зверове джунгли; челото му ни наподобяваше изораните египетски равнини; носът му ни приличаше на недостъпен връх — хималайски, а двете реки, които изтичаха от носа и се сливаха малко преди да се влеят в устата — на Тигър и Ефрат.
Нашата представа за главата на Сретен като истински глобус беше толкова силна, че когато веднъж Станко Милич му разби главата и учителят го запита защо е направил това, той отговори:
— Учех си урока по география.
Тогава учителят пусна в обръщение главата на същия тоя Станко Милич, но не толкова заради нагледното обучение, колкото да ни внуши респект — да не смеем да повреждаме учебните пособия. Защото не може да се захвърли Сретен с разбита глава върху шкафа в канцеларията на директора като стария глобус я.
А трябва да кажа, че нашият учител по география имаше доста тежка ръка и твърде често си служеше с нея. Докато разказваше за земните неща, за реките, планините, езерата и моретата — все някак минавахме, но щом се докопа до небето и небесните тела, започна така да размахва ръце и да ни удря такива плесници без всякаква причина, че на нас ни се струваше, че на небето стават междупланетни катастрофи.
Така например веднъж, като предаваше урока за затъмненията, той ни изкара трима души пред дъската. Най-напред извика най-високия между нас, Живко, на когото бяха вече наболи и мустачки, та учителите го съветваха да се ожени. Извика го и го постави така, че да може всички да го виждаме.
— Макар че ти иначе си магаре, Живко, сега ще представляваш Слънцето. След това се обърна към класа:
— Внимавайте добре, главата на Живко е Слънцето. Тя осветява и Земята, и Луната. Земята ще бъде както и друг път главата на Сретен, а за Луна ще ни послужи ето този малкият, от втория чин.
Този малкият от втория чин бях аз.
— Добре, вижте сега, деца. Когато Слънцето е там, където е сега Живко, а Земята там, където е Сретен, и Луната там, където е тоя малкият, тогава Слънцето изпраща своите лъчи и осветява и Земята, и Луната. Така ли е?
Всички мълчат, понеже не могат да разберат как Живко осветява и с какво осветява.
— Обаче — продължава учителят — в своя път около Слънцето Земята се оказва в един момент между Слънцето и Луната… ето така! — и той ни построява в една редица — Живко, Сретен и на края мене. — Сега, както виждате, тоя главчо Сретен е засенчил оня малкия и Живковата светлина не може да го освети. Вследствие на това настъпва лунно затъмнение. Разбрахте ли?
— Аз не разбрах — промърмори Живко, източникът на светлината.
Обстоятелството, че не е разбрал точно този, който трябва да даде светлина на другите, разгневи учителя и той му плесна такъв шамар, че бедният Живко получи, изглежда, съвсем нагледна представа за затъмнението, защото веднага добави, мигайки с очи:
— Сега разбрах!
И разбра не само той. Всички ние си изяснихме защо тоя раздел от географията се нарича физическа география.
Още по-лошо стана положението, когато започнахме да изучаваме устройството на слънчевата система.
— Да излязат ония планети от миналия час — каза учителят.
Тези планети бяхме Живко, Сретен и аз.
— Ти, Живко, както е известно, си Слънцето. Застани тук и тихо, мирно и спокойно се върти около себе си!
— Ти, Сретене, също ще се въртиш около себе си, но въртейки се около себе си, ще тичаш и около Живко, който, както знаеш, представлява Слънцето.
След това постави и мен на мястото ми.
— Ти си Луната. Ти първо ще се въртиш около себе си. Въртейки се около себе си, ще се въртиш и около Сретен, а заедно с него ще се въртиш и около Слънцето, тоест около Живко.
След като ни даде тези разяснения, той взе пръчката и застана встрани като звероукротител, готов да чукне по главата всекиго от нас, който сгреши. И започна под негово ръководство едно въртене, едно тичане — бог да ти е на помощ. Върти се Живко около себе си, върти се бедният Сретен около себе си и около Живко, въртя се и аз около себе си и около Сретен и двамата заедно тичаме около Живко. Още преди да направим както трябва първия кръг, и на тримата ни се зави свят и се сгромолясахме на земята. Най-напред паднах аз в качеството си на Луна, върху мен се стовари Земята, а върху нея — Слънцето. Получи се такава купчина, че не можеш да разбереш къде е Луната, къде Слънцето, къде Земята. Виждаше се само тук да стърчи един крак на Слънцето, там носът на Земята или задникът на луната.
И докато ние охкахме, учителят стоеше гордо над тая купчина и обясняваше на останалите ученици устройството на слънчевата система и движението на небесните тела във вселената.
Можете да си представите каква паника настана между нас, когато, завършвайки тоя урок, учителят ни каза:
— Следващия път ще ви обясня какво представлява вулканът.
Запознати вече с начина, по който той така усърдно прилагаше метода на нагледното обучение, ние бяхме сериозно загрижени на кого ли от нас ще се падне следващия час да бълва огън. 

"Автобиография"
Бранислав Нушич
Още от ГЕОГРАФИЯ

Да кажа

18.06.12 г.Гадинката е локализирана и неутрализирана. Оказа се заразен (уж) сайт от връзките ми (Моторспорт, който пък се е накичил от друг), заради който Гугъл ме изпържи.

Моля за извинение потърпевшите приятели.картинка: http://www.nenovinite.com/
Още от Да кажа

Софка, Мофка и прочие

25.05.12 г.

По никакъв начин не се чувствам представлявана от Софка, премиера, президента или който и да е друг, така че изобщо не ми дреме от разните му там измислени и сополиви драми.

Всеки отговаря лично за простотиите си и излагациите "пред чужденците", а също и тези, които са го пратили там. Не съм от тях. :P

Още от Софка, Мофка и прочие

F1 2012 Календар

6.03.12 г.01 Австралия (Melbourne) 16 - 18 Март
02 Малайзия (Kuala Lumpur) 23 - 25 Март
03 Китай (Shanghai) 13 - 15 Април
04 Бахрейн (Sakhir) 20 - 22 Април
05 Испания (Catalunya) 11 - 13 Май
06 Монако (Monte Carlo) 24 - 27 Май
07 Канада (Montréal) 08 - 10 Юни
08 Европа (Valencia) 22 - 24 Юни
09 Великобритания (Silverstone) 06 - 08 Юли
10 Германия (Hockenheim) 20 - 22 Юли
11 Унгария (Budapest) 27 - 29 Юли
12 Белгия (Spa-Francorchamps) 31 Август - 02 Септември
13 Италия (Monza) 07 - 09 Септември
14 Сингапур (Singapore) 21 - 23 Септември
15 Япония (Suzuka) 05 - 07 Октомври
16 Корея (Yeongam) 12 - 14 Октомври
17 Индия (New Delhi) 26 - 28 Октомври
18 Абу Даби (Yas Marina) 02 - 04 Ноември
19 САЩ (Austin) 16 - 18 Ноември
20 Бразилия (São Paulo) 23 - 25 Ноември

 Отбори и пилоти

Ред Бул Рейсинг
1. Себастиан Фетел
2. Марк Уебър

МакЛарън Мерцедес
3. Дженсън Бътън
4. Люис Хамилтън

Ферари
5. Фернандо Алонсо
6. Фелипе Маса

Мерцедес
7. Михаел Шумахер
8. Нико Росберг

Лотус
9. Кими Райконен
10. Ромен Грожан

Форс Индиа
11. Пол ди Реста
12. Нико Хюлкенберг

Заубер
14. Камуи Кобаяши
15. Серхио Перес

Торо Росо
16. Даниел Рикардо
17. Жан-Ерик Верн

Уилямс
18. Пастор Малдонадо
19. Бруно Сена

Катерам
20. Хейки Ковалайнен
21. Виталий Петров

HRT
22. Педро де ла Роса
23. Нарин Картикеян

Маруся
24. Тимо Глок
25. Чарлс Пик

ФОРУМИ RENAULT КЛУБ БЪЛГАРИЯ
Снимка: FROG NEWS

Голямата простотия е, че само абонатите на Булсатком ще гледат на живо състезанията и тренировките, тъй като само те получават привилегията ТВ+. Останалите ще зяпаме германската RTL  или НА ЗАПИС!!! по скапаната БНТ 2, която по качество може да се "конкурира" единствено с Канал 3. Ужасна работа.
Още от F1 2012 Календар