Разхвърляно

31.01.10 г.

... е поради ремонт, както се вижда. Притурките и хедърът не се държат прилично. Необходимо ми е малко време и докато налучкам кое как е и къде е - така ще е . :)

А! Връзките уж се запазиха, но ако някой види, че липсва - да се обади.
Още от Разхвърляно

За писането - Й или И

27.01.10 г.

"Сергий", "ванилий", "дискусий", "калорий", "констатаций", "линий", "коалиций", "революций", "класаций", "демокраций", "трима герой", "моите хазяй", "пролетни повей", "онези злодей", "отворени музей", "африканските пигмей", "летните порой"...  и прочие, и прочие. Бррр... При членуването им - същата работа.

Правило 1: Няма дума в множествено число, която завършва на "Й". Окончанието винаги е "И"!


Правило 2: Няма дума в множествено число, която завършва на "Й". Окончанието винаги е "И"!!!

Правило 3: Няма дума в множествено число, която завършва на "Й". Окончанието винаги е "И"!!!!!

Веселата част - при Марфа.


Още от За писането - Й или И

За писането - членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения

24.01.10 г.

Източник: КНИГИТЕ

1. Пълният член за м. р. ед. ч. -ът, -ят се използва в следните случаи:

а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от м. р. ед. ч.:

Очевидно разказът се отнасяше до боевете и приключенията на въстаниците... (Ив. Вазов)

Синджирът глухо издрънка в тишината. (Ив. Вазов)

Нашите славни битки в отечество България ги помни народът... (Ив. Вазов)

Илийца отиде в колибата, дето спеше ладиярят... (Ив. Вазов)

Всички погледи бяха обърнати към гората, дълбока, пуста и спокойна, дето сега се криеше бунтовникът. (Ив. Вазов)

б) При членуване на определението на подлога, изразено чрез прилагателно име или местоимение от м. р. ед. ч.:

Старият инвалид се вълнуваше при възпоменанието на тия подвизи... (Ив. Вазов)

Но зная, че когато нашият файтон потегли към водопадите, мене ме обхвана до такава степен нервозно вълнение... (Ал. Константинов)

в) При членуване на именната част (м. р. ед. ч.) на съставно именно сказуемо (най-често след формите на спомагателния глагол "съм"):

Събудената река  това е самият гняв на реката. (Й. Радичков)

Аз бях нейният юначен покровител... (Елин Пелин)

2. Непълният член за м. р. ед. ч. -а, -я се използва при членуване на второстепенните части в изречението (допълнение, обстоятелствено пояснение и техните определения):

Владиков, ударен с куршум в гърдите, падаше в окопа. (Ив. Вазов)

Високият едър селянин се закашля, хвана коня за юздите и го поведе. (Й. Йовков)

3. Определителният член -ят, -я се използва при съществителни имена с деятелни наставки -ар (-яр) и -тел:

вратар  вратарят

огняр  огнярят

създател  създателят и др.

Забележка:
Думи, в които -ар не е деятелна наставка, се членуват с -ът, -а:

буквар  букварът

катинар  катинарът

коментар  коментарът

олтар  олтарът

пазар  пазарът

4. С -ят, -я се членуват съществителни имена от м. р. ед. ч., завършващи на -й (край  краят, герой  героят), както и следните съществителни:

зет  зетят, лакът  лакътят, нокът  нокътят и др.

5. Практически правила за проверка:

а) Ако членуваното съществително име може да се замени с местоимението "той", се използва пълният член -ът, -ят:

Селянинът поздрави... (Й. Йовков)

(Той)

б) Ако членуваното съществително име се заменя с местоименията "него", "го", се пише непълният член -а, -я:

Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро до манастира. (Ив. Вазов) (него)

в) След предлог се пише непълен член:

Гледаше майката с черния  чумбер... (Й. Йовков)

В ума му се вълнуваха разни странни и фантастически образи. (Ив. Вазов)

Селянката чевръсто скочи в ладията и седна до ладияря. (Ив. Вазов)

(б.м. Демек знаем ли кой извършва действието, знаем и кой получава пълния член. :P )

6. Съществителни имена от ж. р. ед. ч., завършващи на "т", се пишат при членуване с двойно "т":

Сънят успокояваше поне навреме тия бедни и измъчени от бедността същества... (Ив. Вазов)

Благодаря ви, братя мили, за честта. (Ив. Вазов)

Разправи ни за подкупността на администрацията, на общинските власти. (Ал. Константинов)

7. Съществителни имена от ж. р. ед. ч., завършващи на "щ", се пишат при членуване с "щ" и "т":

Нощта беше влажна и мрачна... (Ив. Вазов)

Когато влязоха в колибата, Хаджията щракна запалката и подири свещта. (Ив. Вазов)

Пещта зееше безмълвна и мразовита. (Ив. Вазов)
Още от За писането - членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения

Оригинали и кавъри - Take Me To The River

21.01.10 г.

Хайде стига е висяла нещастната женица под хедъра, да се поразведрим малко. :)

Take Me To The River на Ал Грийн не е рок, но е много изискана, което не може да се каже по принцип за целокупното рок-братство. :PИзпята е от доста класни музиканти - Том Джоунс, Тина Търнър, Питър Гейбриъл, Брайън Фери, но аз харесах други две изпълнения:


На култовите Talking Heads, които ми звучат малко като недоубити, но на кого му пука. :)

         И на любимката ми - великолепната, прекрасната Ани Ленъкс. Какво изпълнение само!

Още от Оригинали и кавъри - Take Me To The River

"Желева, Желева, Желева...". Оффф и Off

14.01.10 г.

От всичко видяно, изказано и изписано, "Ди Велт" уцели десетката:


Докато не бъдат доказани обвиненията срещу бъдещата еврокомисарка на България за укривани странични доходи, важи предположението за невиновност.

Но и без това проблемът не е каква фирма е притежавала Румяна Желева и колко пари е получила от нейната продажба.

Решаващият въпрос е съвсем друг: как може правителствен ръководител на държава от Европейския съюз да изпраща в Брюксел кандидатка, която явно не е квалифицирана за висша длъжност?

Партията на премиера Бойко Борисов, в която членува и Желева, се нарича ГЕРБ - Граждани за европейско развитие на България. С тази партия българите свързват надеждата за ново начало, за една политика без корупция и без бремето на старата номенклатура.

С номинирането на Желева обаче, на която Борисов повери външното министерство като трамплин за скока към Брюксел, премиерът сам постави под въпрос своите обещания за прозрачност и за курс в унисон с европейските ценности.

Изглежда, че възнаграждаването на заслужили партийни приятели е за София по-важно, отколкото стъпки за коригиране на негативния имидж на страната в Европа.

При това не става дума само за обвинения поради нелегален бизнес. При изслушването в Европейския парламент Желева се оказа и с твърде повърхностна професионална квалификация за съответния еврокомисарски пост.

На въпроса за конкретни конфликтни региони в света Желева отговори с указанието, че в близко време щяла да отиде там и че детайлните въпроси и без това били материал за по-нисши чиновници.

Вместо да продължи да се натиска за поста еврокомисар за хуманитарната помощ, Желева трябва да направи на България и Европа услугата да се откаже от своята кандидатура.


Нещастници
Още от "Желева, Желева, Желева...". Оффф и Off

Поздрави за феминистките

3.01.10 г.


... от новоучредения блог.А този е прелестен. :) Няма друг като Майкъл Хътчинс.
Сега сериозно.

Момичета, разговорите в българската мрежа за патриархат, вагини и  горене на сутиени могат да бъдат насочени единствено към всеотдайните Женоарии, готвачки и домакини - личат си по комплексарските блогове и форуми, но пък те си се чувстват прекрасно, като ги гледам. :)  А в забитите турски села (и не само турските), където действително е необходима тази просветителска мисия, не ползват интернет, за жалост.  В много от тях няма дори канализация...

Разговорите от такъв характер трябва да се проведат най-напред с институциите, които си затварят очите пред проблема, който е изключително дълбок, сложен и многопластов. Необходима е работеща стратегия на културата и антропологията. Трябва да се сезира държавата, с всички институции, агенции и ресурси, а защо не и партиите, и правозащитните организации. С примери и доказателства.  С предложени виждания или решения. Прочее има достатъчно правозащитни организации с капацитет, но вероятно не смеят да се захванат издълбоко, или се чудят кое по-напред.  Мрежата може евентуално да помогне, но първо трябва да преодолеете скептицизма и да убедите хората, че става въпрос за човешките права в България през ХХІ в, не за вагини и протести срещу рекламите на "Каменица", да речем, а това не става от Чехия или Англия.

С най-искрени благопожелания.
Още от Поздрави за феминистките