Избори в Замунда (1994 г.) (playlist)

14.09.13 г.

Още от Избори в Замунда (1994 г.) (playlist)

ПЕТДЕСЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО БИХ НАПРАВИЛ, АКО НЯКОГА СТАНА ЗЪЛ ВЛАСТЕЛИН

8.04.13 г.  Питър Анспак
Случвало ли ви се е да прочетете фантастичен роман или да гледате филм и да се чудите защо злодеят е толкова глу­пав? На Питър Анспак определено му се е случвало. Преди няколко години той започна да събира примери за подобна глу­пост в уебсайта си, THE EVIL OVERLORD, и не след дълго си намери последователи. Ако имате достъп до интернет и иска­те да видите пълната колекция, то можете да го направите на адрес www.eviloverlord.com, а засега сме ви подготвили селек­ция на петдесетте най-важни!


Да бъдеш зъл властелин изглежда добър професионален избор. Парите ги бива, има достатъчно възможности да заработиш нещо допълнително и сам си определяш работното време. Въпреки това всеки зъл властелин, за когото съм чел в книгите или когато съм гледал на големия екран, неизменно свършва зле. Забелязал съм, че
независимо дали са варварски военачалници, побъркани магьосни­ци, луди учени или извънземни нашественици, злите властелини винаги правят едни и същи основни грешки. Като се има това пред­вид, позволете да ви представя: 

ПЕТДЕСЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ НЕЩА, 
КОИТО БИХ НАПРАВИЛ, 
АКО НЯКОГА СТАНА ЗЪЛ ВЛАСТЕЛИН

1.    Моите Легиони на Ужаса ще имат шлемове с прозрачни плексиг- ласови забрала, а не такива, които скриват лицето.
2.    Вентилационните ми тръби ще са достатъчно тесни, така че ни­кой да не пропълзи по тях.
3.    Благородният ми заварен брат, чийто трон съм узурпирал, ще бъде убит, вместо да го държа инкогнито в някоя забравена ки­лия из тъмниците на замъка.
4.    Ще ми е достатъчно да застрелям враговете си.
5.    Предметът, който е източник на силата ми, няма да се пази в Планината на отчаянието отвъд Огнената река, под зоркото око на Драконите на вечността, а в личния ми сейф в най-близката банка. (Същото важи и за предмета, който е единственото ми слабо място.)
6.    Няма да се кефя злорадо на затруднението, в което са изпаднали враговете ми, преди да съм ги убил.
7.    Когато най-после съм заловил противника си и той каже: „Виж, преди да ме убиеш, ще ми кажеш ли поне за какво е цялата тази работа?", аз ще кажа: „Не" и ще го затрелям. Не, като се замис­ля, първо ще го застрелям и тогава ще кажа: „Не".
8.    Няма да използвам самоунищожителен механизъм, освен в най- краен случай. Ако случаят е краен, механизмът няма да се за­действа от голям червен бутон, на който пише: „ОПАСНОСТ. НЕ НАТИСКАЙ". Вместо това бутонът с надпис „НЕ НАТИСКАЙ" ще задейства залп от куршуми, който да надупчи всеки, който е достатъчно глупав да го натисне. По подобен начин, копчето ON/ OFF няма да бъде обозначено като такова.
9.    Всички убити врагове ще бъдат кремирани или поне дозастреля- ни с обилно количество амуниции - а не оставени да си лежат мъртви на дъното на някоя пропаст.

10.     На добрия не му се полага последна целувка, последна цигара или каквито и да било последни неща.
11.     Никога няма да използвам устройство с обратно броене. Ако се окаже, че такова устройство е абсолютно неизбежно, ще го наг­лася да се активира, когато стигне до 117 и добрият тъкмо при­вежда плана си в действие.
12.     Никога няма да произнеса следното изречение: „Преди да те убия, искам да ми кажеш само едно нещо".
13.     Когато наемам хора за съветници, от време на време ще се вслуш­вам в съветите им. Един от съветниците ми ще бъде средноста­тистическо петгодишно дете. Всеки недостатък в плана ми, който то е способно да забележи, ще бъде отстранен, преди пла­нът да бъде приведен в действие.
14.     Въпреки доказания му антистресов ефект, никога не ще избух­вам в маниакален смях. Когато си зает да се смееш маниакал­но, е много лесно да пропуснеш някое неочаквано развитие на нещата, което един по-съсредоточен индивид би могъл да обър­не в своя полза.
15.     Ще наема талантлив моден дизайнер да създаде оригинални уни­форми за моите Легиони на Ужаса, в противовес на някои евти­ни имитации, благодарение на които войниците приличат на нацистки щурмоваци, римски пехотинци или свирепи монгол­ски орди. Всички те са били победени, а аз искам войската ми да е с по-оптимистична душевна нагласа.
16.     Ще си подсигуря специален запас от нискотехнологични оръ­жия и ще обуча войниците си да ги използват. По този начин, ако добрите успеят да неутрализират силовия ми генератор или обезвредят стандартните ми енергийни оръжия, войската няма да бъде пометена от шепа диваци с копия и камъни.
17.     Без значение колко добре действа, никога няма да конструирам каквато и да било машина, която е абсолютно неразрушима, като се изключи едно малко слабо място, до което на практика няма никакъв достъп.
18.     Никога няма да правя важните неща в единични бройки. Всич­ки важни системи ще имат допълнителни контролни панели и източници на захранване. По същата причина ще нося поне две заредени до дупка оръжия по всяко време.
19.     Любимото ми домашно чудовище ще бъде държано в сигурна

     клетка, от която не може да избяга и в която аз не бих могъл случайно да падна, ако например се спъна.
20.     Ще се обличам в ярки цветове и така ще хвърлям враговете си в недоумение.
21.     Всички щурави заклинатели, недодялани дребни благородни­ци, лишени от талант бардове и страхливи крадци в страната ще бъдат предвидливо и предварително избити. Моите врагове със сигурност ще зарежат настъплението си, ако няма кой да ги разтушава.
22.     Няма да изпадам в сляпа ярост и да убивам пратеника, който ми носи лоша вест, само за да демонстирам колко съм зъл. Доб­ри пратеници се намират трудно.
23.     Няма да се превръщам в змия. Това никога не помага.
24.    Ако е крайно необходимо да взема лично участие в битката, няма да го направя яхнал кон начело на своите Легиони на Ужа­са, нито ще търся под дърво и камък главния си противник сред собствената му армия.
25.     Когато заловя добрия, ще се постарая да заловя също неговото куче, магаре, полуопитомен пор или каквото там гадно малко животинче, способно да прегризва въжета и да донася ключове, му се мотае в краката.
26.    Ако науча местонахождението на единствения предмет, който може да ме унищожи, няма да пратя цялата си войска да го вземе. Вместо това ще пратя цялата си войска да вземе нещо друго и тихомълком ще пусна една обява на страницата ТЪРСИ СЕ в местния вестник.
27.     Ще наема екип от опитни архитекти и строителни инспектори, които да изследват замъка ми и да ме информират за всички тайни проходи и изоставени тунели, за които не знам.
28.    Ако красивата принцеса, която съм пленил, ми каже: „Никога няма да се омъжа за теб! Никога, чуваш ли, НИКОГА!!!", ще кажа: „Ами добре" и ще я убия.
29.     Подопечните ми Легиони на Ужаса ще преминат обучение по стрелба в цел. Всеки, който не може да уцели мишена с човеш­ки ръст от десет метра, ще бъде използван за тренировъчни цели.
30.     Преди да изпробвам пленено вражеско оборудване или други предмети, внимателно ще прочета книжката с инструкции на собственика.

31.     Ако се налага да бягам, никога няма да се бавя, като се кълча в драматични пози или гаврътвам едно за последно.
32.     Никога няма да създам интелигентен компютър, който е по- умен от мен.
33.     Ще си запиша час при компетентен психиатър, който да ме из­лекува от всички крайно необичайни фобии и странни натрап­чиви навици, които биха могли да се окажат в мой ущърб.
34.     Когато стражите ми се разделят да търсят нарушители, винаги ще се движат най-малко по двама. Ще бъдат обучени така, че ако единият от тях изчезне мистериозно по време на обход, дру­гият моментално да вдигне тревога и да поиска подкрепление, вместо да наднича любопитно зад разни ъгли.
35.     Ще инструктирам моите Легиони на Ужаса да нападат добрия вкупом, вместо да го заобикалят, да се помотват и отделни ле­гионери да го нападат по един или по двама.
36.     Ако добрият се изкатери на покрива ми, няма да тичам след него, за да се сборим и да се опитам да го бутна през ръба. Няма да се сборичквам с него и на ръба на пропаст. (В средата на въжен мост над река от течна лава въобще не подлежи на обсъждане.)
37.     Ако се боричкам с добрия върху движеща се платформа, обезо­ръжил съм го и всеки момент ще го довърша, и той погледне над рамото ми и се просне по гръб, аз също ще се просна по очи, вместо да се обръщам любопитно, за да разбера какво е видял.
38.     Няма да стрелям по никого от враговете си, ако стои пред под­държащия стълб на тежка, опасна и нестабилна конструкция.
39.     Ако вечерям с добрия и съм сложил отрова в бокала му, а после се наложи да стана по някаква причина от масата, ще поръчам нови напитка и за двама ни, вместо да се чудя дали да си разме­ним чашите, или не.
40.     Няма да допусна пленници от единия пол да бъдат охранявани от представители на другия.
41.     Няма да използвам план, чиято последна фаза е ужасно сложна, например: „Подреди дванайсетте камъка на силата върху све­щения олтар, после активирай медальона в момента на пълното затъмнение". Бих предпочел нещо от порядъка на „Натисни копчето".


      42. Цистерните ми с опасни химикали ще бъдат покрити, когато не се използват.                   Също така няма да прокарвам висящи пътеки над тях.
43.     Ако група мои последователи се провали жестоко в изпълнени­ето на някоя задача, няма да ги смъмря за проявената некомпе­тентност и после да пратя същата група да се пробва със същата задача.
44.     Няма да обзаведа контролната си зала така, че всички работни станции да бъдат с гръб към вратата.
45.     Ако реша да проведа двойна екзекуция на добрия и на някой дребен свой подчинен, който се е провалил или ме е предал, ще се погрижа добрият да мине пръв.
46.     При извършване на арест стражите ми ще бъдат инструктира­ни да не позволяват на арестантите да си вземат разни джундж- урийки с чисто сантиментална стойност.
47.     Тъмницата ми ще си има собствен медицински екип с охрана, така че ако някой затворник се разболее и съкилийникът му се развика, че случаят е спешен, тъмничарят ще доведе травмато­логичния екип, вместо да отключва килията, за да надзърне.
48.     Килиите в тъмницата ми няма да бъдат обзаведени с предмети, които имат отразяващи повърхности.
49.     Всеки информационен файл от изключителна важност ще бъде прехвърлен и на носител от 1.45 мегабайта.
50.     И накрая, за да държа поданиците си в перманентно състояние на безпаметен транс, ще осигуря на всеки от тях свободен и не­ограничен достъп до интернет.
  
Милена Илиева, превод

 
 
Още от ПЕТДЕСЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО БИХ НАПРАВИЛ, АКО НЯКОГА СТАНА ЗЪЛ ВЛАСТЕЛИН

Формула 1 / 2013 - календар, участници

1.03.13 г.

(картинка LIVESPORT)


Шумахер се "отказа", ех... Проклетият Рос Браун...

Но. Алонсо да живей! И Кими да живей! Смотаните Хамилтън и Грожан да бъдат така добри се издънят, без да прецакват всички останали. Накрая - каквото стане. :DFIA публикува окончателния календар за 2013 година. 


Сезонът отново ще започне в Австралия и ще завърши в Бразилия. Корея е преместена преди състезанието в Япония.


1
15.03-17.03.2013
Австралия
Албърт Парк

2
22.03-24.03.2013
Малайзия
Сепанг

3
12.04-14.04.2013
Китай
Шангхай

4
19.04-21.04.2013
Бахрейн
Сакхир

5
10.05-12.05.2013
Испания
Каталуния

6
23.05-26.05.2013
Монако
Монте Карло

7
07.06-09.06.2013
Канада
Жил Вилньов

8
28.06-30.06.2013
Великобритания
Силвърстоун

9
05.07-07.07.2013
Германия
Нюрбургринг

10
26.07-28.07.2013
Унгария
Хунгароринг

11
23.08-25.08.2013
Белгия
Спа

12
06.09-08.09.2013
Италия
Монца

13
20.09-22.09.2013
Сингапур
Сингапур

14
04.10-06.10.2013
Корея
Йеонгам

15
11.10-13.10.2013
Япония
Сузука

16
25.10-27.10.2013
Индия
Буд

17
01.11-03.11.2013
Абу Даби
Яс Марина

18
15.11-17.11.2013
САЩ
COTA

19
22.11-24.11.2013
Бразилия
Хосе Карлос Паче
Списък на пилотите и отборите за сезон 2013 във Формула 1:
1
Себастиан Фетел
Германия
Инфинити Ред Бул Рейсинг

2
Марк Уебър
Австралия
Инфинити Ред Бул Рейсинг

3
Фернандо Алонсо
Испания
Скудерия Ферари

4
Фелипе Маса
Бразилия
Скудерия Ферари

5
Дженсън Бътън
Великобритания
Водафон МакЛарън Мерцедес

6
Серхио Перес
Мексико
Водафон МакЛарън Мерцедес

7
Кими Райконен
Финландия
Лотус F1 Тийм

8
Ромен Грожан
Франция
Лотус F1 Тийм

9
Нико Розберг
Германия
Мерцедес GP Петронас F1 Тийм

10
Люис Хамилтън
Великобритания
Мерцедес GP Петронас F1 Тийм

11
Нико Хюлкенберг
Германия
Заубер F1 Тийм

12
Естебан Гутиерес
Мексико
Заубер F1 Тийм

14
Пол ди Реста
Великобритания
Сахара Форс Индия F1 Тийм

15
Адриан Сутил
Германия
Сахара Форс Индия F1 Тийм

16
Пастор Малдонадо
Венецуела
Уилямс F1 Тийм

17
Валтери Ботас
Финландия
Уилямс F1 Тийм

18
Жан-Ерик Верн
Франция
Скудерия Торо Росо

19
Даниел Рикардо
Австралия
Скудерия Торо Росо

20
Шарл Пик
Франция
Катерам F1 Тийм

21
Гиедо ван де Гарде
Холандия
Катерам F1 Тийм

22
Луис Разия
Бразилия
Маруся F1 Тийм

23
Макс Чилтън
Великобритания
Маруся F1 Тийм
Още от Формула 1 / 2013 - календар, участници

Цитати

27.01.13 г.

-“Поради важността на този източник на енергия светът може да понася всяка година по една злополука с размера на Чернобилската” – Ханс Бликс, Генерален секретар на Международна Агенция за атомна енергия(МАЕЕ), Le Monde, 28.08.1986г.

-Р. Овч. ще гласува ЗА! След което ще бръкне в джоба ти!

-Станишев ще гласува със ЗА! Докога НЕ-българи ще вземат решенията???

-Доган и Местан ще гласуват със ЗА! А ти?

-Не агитирам. Само казвам, че всеки е свободен да си купи газов пистолет за утре (б.м. - неделя)!   

-Това беше през 2007 г. - ДОРИ в Козлодуй не искат собствения си ядрен БОКЛУК!

-Страната е категорично НЕ, защото ГЕРБСП е неизгодно!

-Референдумът е временен...

-Точно в момента по структурите на ДПС в България се свежда решението "отгоре" да се гласува "ЗА" на референдума в неделя!!!

-Този референдум се оказа такава хавра, правителство, парламент и цик убиха идеята за демократичен вот!

-затова - ПИШЕТЕ, СПОДЕЛЯЙТЕ, АГИТИРАЙТЕ, КОМЕНТИРАЙТЕ, ПУБЛИКУВАЙТЕ, ПРАВЕТЕ ВСИЧКО СРЕЩУ БОКЛУЦИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ!

-Да видим дали ще спечелят ТОЗИ референдум: на Словото срещу Милиционерската палка!


-На изборите през 1990 г. "поколението на статуквото" срути бъдещето на децата си и предреши провала на прехода, демокрацията и свободата в България. Плодовете на този избор берем днес. А мнозина от тези, които гласуваха за статуквото, си отидоха от този свят огорчени и озлобени на "демокрацията", без дори да разберат, че ерзацът, в който изживяха края на дните си, беше плод на техния собствен глас!
В неделя всички ние ще сме в позицията на "поколението на статуквото"! Ние ще решаваме живота на децата си, на техните деца, на децата на техните деца... Без да ги питаме дали искат да живеят със заплахата на ядреното статукво! При това дори ядрени експерти и поддръжници признават, че нови мощности не са ни необходими в следващите 20-30 години! А тогава ще има нови технологии, нови решения, нови възможности за избор...
 
 
 
 
 
 


С любезния дисклеймър :D на Петко Ковачев.

П.П. А на Флорънс лоши хора й спряха тока и се хвърли от високо, горкото момиче.  
Още от Цитати

Агитация

26.01.13 г.

Премиерът ни убеждава:
:P


Още от Агитация