Една безнадеждна публикация

24.08.09 г.

Укрита авария в НХК още тегне над Бургас (б.м.: де да беше само тя)

и коментарче


factor-bs

Снимка: 4coolpics.comЕдна от дългогодишните язви на града - нефтените утайници ще бъдат "затапени" и покрити с почва и дълготрайна, декоративна растителност. Това е в плановете на групата архитекти от Гражданско обединение "Геощрих" и е заложено в новата концепция за развитие на морския град.
Така бълващите години наред зловония утайници ще се превърнат в прекрасен градски парк, свързан със защитена местност Пода и новия парк на кв. "Крайморие". Все още обаче, това е един


проект с много неизвестни

През 1981 година в Нефтохим става авария. При проливен дъжд помпените помещения са залети с вода. Това предизвиква голям пожар. Всички депонирани нефтени продукти отичат и четирите окислителни езера са буквално залети от нефтени утайки. Впоследствие е извършена една грандиозна за времето си операция, свързана с ограничаването на тези нефтопродукти, разказа ръководителят на обект „Окислителни езера” инж. Кирил Бедев.
Аварийна група е работила в продължение на шест месеца и с помощта на катери, лодки, бонови заграждения нефтопродуктите се събирани от езеро в езеро. Образувано е шламово поле на територията на първо езеро, където са концентрирани продуктите.
През 1982-83 г. първо езеро е изключено от схемата на ползване на окислителните езера. Вече 28 години събраните нефтопродукти не са третирани.

Италианската връзка
През октомври 2000 г. “Лукойл Нефтохим” обявява търг за почистване на окислителните езера. На него се явяват 16 фирми, като междуведомствен съвет класира три от тях - “Кемика Джей”, чешкият клон на австрийската фирма Аса” и немската фирма “Макс Айхер”.
Следват преговори между италианската “Кемика Джей” и “Лукойл Нефтохим” АД, но до договор не се стига. Изведнъж изниква претенцията, че търгът трябва да се проведе по Закона за обществените поръчки.
През 2002 година заместник-главният прокурор на Торино Паоло Сторани акостира в Бургас, заедно с четирима полицаи от италианската финансова полиция. Следват обиски в офисите и домовете на 17 човека от бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим", включително и на тогавашния изпълнителен директор Владимир Ракитски.
Впоследствие стана ясно, че италианското правосъдие разследва крупния бизнесмен Елио Фаусоне - собственик на империята “Фаусоне груп”, в която са включени 35 фирми с множество филиали по света, за финансови престъпления, пране на пари и укриване на данъци.
При проучване на документацията на “Кемика индустриале” АД е станало ясно, че италианската фирма участва в съдружие в екологичен проект за изчистване на хранилища на нефтени отпадъци за “Лукойл Нефтохим” - България, заедно с фирма ДЖЕИ ООД (General Enginering Impiati s.r.l.).
Подозренията към ДЖЕИ са, че е фирма - пощенска кутия, през която минават преводи, без да има извършена дейност.

Екологичният проект на “Лукойл”
е по Програма за отстраняване на екологичните щети, причинени от минали действия или бездействия, до момента на приватизацията на “Нефтохим” АД.
Програмата е одобрена през 1999 г. Тя е за период от 5 години и е на стойност 40 милиона долара. На 20 януари е подписано Изпълнително споразумение между “Лукойл Нефтохим” - Бургас, Министерството на финансите (МФ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Част от средствата по тази програма се осигуряват и от заем за подкрепа на околната среда и приватизацията на стойност 50 милиона евро, за който има подписан договор между Световната банка и правителството на България.
Средствата от този заем се превеждат в държавния бюджет. До момента обаче няма гласност по изпълнението на програмата. Гражданите на Бургас, които със здравето си заплащат всички рискове от съжителството на нефтената рафинерия, имат пълното право да знаят какво е изпълнено и в каква жизнена среда живеят.

Програмата
Програмата за отстраняване на минали екологични щети на Нефтохим”АД не касае само нефтените утайници. Тя включва още изграждане на нови или реконструкция на съществуващи съоръжения (с вместимост 100 хил. куб. м.) на част от натрупаните до момента на приватизация нефтени утайки и други отпадъци, подробно проучване на замърсяването на почвите и провеждане на мерките за възстановяването им, система за мониторинг на подземни води и закриване на депото.
На територията на Пристанищен терминал “Росенец” също следва да бъде извършено проучване на замърсяването на почвите, проектиране и осигуряване на мерките за възстановяване; изпомпване на съществуващите течни утайки от лагуните и транспортирането им до мястото на съхранение преди изгаряне; изпомпване на твърдите отпадъци и транспортиране до мястото на третиране; засаждане на тръстика в почистените лагуни и насочване на пречистените води от нов нефтоуловител към лагуната и изграждане на кладенци за мониторинг на подземните води.
Същата процедура е трябвало да се извърши и за продуктопроводите - установяване на обема на замърсените почви; изготвяне на геоложки и хидрогеоложки доклад за оценка на състоянието; оценка на риска и степенуване на обектите с риск за околната среда, след което да бъдат определени оздравителни мерки и отстраняване на разливите.

Засипването на езерата
Проектът „Рекултивация на първо окислително езеро” е с площ 300 дка. Шламовото поле в което се съхраняват нефтопродукти с обем 110 хил куб.м., е от 28 дка.
По програмата „Ликвидиране на стари екологични щети” е изготвен проект за изземване на нефтопродуктите и тяхното преработване, след което ще последва рекултивацията на басейна.
„Лукойл Нефтохим-Бургас” АД е възложил на ”Нипроруда” АД - София да проучи състоянието на четирите окислителни езера, проектира и осигури мерките за възстановяване на езерата, обясниха от „Лукойл-Нефтохим”.
До момента не е пристъпено към изземване на нефтопродуктите. „Парите са определени, изпълнителят е определен, но не се движи изпълнението”, жалват се специалистите от рафинерията.
На този етап обаче се извършва засипването на останалите 270 дка от първо езеро, които преди това са се използвали за депониране на изкупни земни маси и бетонови строителни отпадъци.
Затрупването става чрез изграждане на диги от скална маса, ситуиране на по-малки площи, които се покриват с геотекстил, геомрежа, а после върху нея се полага глинеста изолация и пръст.
До ноември 2009 година, съгласно договора, затрупването на езерото трябва да приключи. Преди това следва да бъдат ликвидирани и нефтените отпадъци.
След като приключи работата по шламовото поле с нефтопродуктите, то подлежи на същия вид рекултивация.
А когато се рекултивира, езерото просто няма да съществува като територия. То ще бъде едно зелено петно от 300 дка, в което ще има ограничен режим за движение на тежък транспорт.

Екология на думи
През 2002 г. президентът на "Лукойл България" Валентин Златев отчете изпълнение на всички поети в приватизационния договор ангажименти. От меморандум, подписан от "Лукойл" и Агенцията за чуждестранни инвестиции, стана ясно, че със съдействието на руското дружество в България са влезли над 2 млрд. евро инвестиции за пет години. Информацията беше потвърдена и от тогавашния министър на транспорта и съобщенията Николай Василев.
Златев обясни на пресконференция в дружеството тогава, че инвестициите са насочени основно към подобряване качеството на горивата, а не към опазване на околната среда. Предвидените от "Лукойл" средства за екология ще бъдат вложени след отстраняването на старите замърсявания, за които още при подписване на приватизационното съглашение българската държава е поела ангажимент.
И тъй като – по неговите думи, италианската компания, която е трябвало да извърши очистването на окислителните езера, „банкрутира”, следва нов търг за набиране на кандидати за очистването на езерата.

Нещо като търг, нещо като процедура
Фирмата, която впоследствие е определена чрез тръжна процедура от министерството да извърши очистване на окислителното езеро от нефтопродуктите, е варненска - „Карина 91” ЕООД.
От „Лукойл” не дават информация защо процедурата отново не се движи. Оттам са лаконични, че пречките по реализацията на проекта са от компетенцията на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и Министерство на финансите /МФ/.
„Проектът е готов, има предвидено финансиране, очакваме новото правителство да даде ход на изпълнението”, коментира пред „Фактор” ръководителят на проекта „Стари екологични щети” инж. Васил Пулев.
Всъщност ръководството на „Лукойл” би могло да иска информация, ръководството на града – също. А не е изключено езерото да бъде затрупано и така.
Безспорно Бургас ще понесе още веднъж последиците от близостта с нефтената рафинерия като загуби езерата, след като те бъдат рекултивирани. Но ако бъде затрупано първо езеро, ще намалеят вредните емисии от сероводород и тежката миризма на нефтопродукти, която бургазлии търпят в продължение на... 28 години.

В окислителното езеро кацат птици и умират
Кирил Бедев от 10 години е ръководител на обект „Окислителни езера”. Той обяснява, че първо езеро не функционира, но останалите три езера, които се намират между две защитени територии: Пода и Узунген /останалата част от езерото Мандра/, продължават да бъдат приемници на отпадъчните пречистени води, които постъпват от пречиствателната станция. Там водите престояват 40 дена, след което се заустват във водоприемника Узунгерен.
Мястото за заустване от окислителните езера е 2 600 дка водни площи. В езерата са поставени четири плаващи понтонни платформи, на които се намира най-голямата колония на речни рибарки в целия комплекс „Влажни зони”. Тук е единственото място в Европа, където гнездят корморани на действащи електрически стълбове. Гнездят още малката белочела, скарбият, кафявоглави потапници и други защитени видове. Зимно време има до 150 нощуващи къдроглави пеликани.
Той признава, че много често в първо окислително езеро кацат птици, за които това се оказва фатално. Особено през зимните месеци, когато езерото създава вид на замръзнала площ. Никой не може да посочи броя на загиналите тук птици.
Българското дружество за защита на птиците сигнализира, че и бъдещото трасе на нефтопровода „Бургас-Александруполис” ще преминава през една от влажните зони с висока международна и национална природозащитна стойност - Мандренското езеро, включително рибарниците Черни връх. То е Орнитологично важно място (ОВМ) и отговаря на критериите на Рамсарската конвенция за струпващи се водолюбиви птици.
Статутът на ОВМ на дадена територия, указва, че тя трябва да бъде включена в мрежата "Натура 2000", според Директивата на птиците на ЕС в процеса на присъединяване на страната ни към Европейския съюз. Мандренското езеро също е определено и като КОРИНЕ - място с европейско значение, според Директивата за хабитатите на ЕС.
Орнитолозите искат отговор на въпросите: 1. Какво ще стане с вече съществуващите продуктопроводи за района на Мандренското езеро и Бургас? 2. Нефтопровода ще следва ли съществуващите продуктопроводи за района на Мандренското езеро и Бургас? 3. Ако старите продуктопроводи останат и се изгради нова работна полоса, ще се гарантира ли нормалното функциониране на окислителните езера на "Лукойл"?

МИНЗДРАВ предупреждава

Проведените изследвания в различни промишлени райони в страната, включително и на територията на Бургаска община показват корелативната зависимост между замърсяването на въздуха и различните заболявания на населението.

Различните промишлени дейности и най-вече нефтопреработването стои в основата на здравните проблеми на града и региона. Пряка е зависимостта на различните заболявания от атмосферното замърсяване. Най-чести са респираторните заболявания ОИДП (остри инфекции на дихателните пътища) - пневмонии, бронхит, астма, фарингит, ларингит - свързани със замърсителите от групата на серните газове (серен двуокис, сероводород) и оксидантните (азотен окис, формалдехиди и фенол). Серните газове са и причина за многобройните кожни заболявания. Регистрирани са значителни заболявания на сърдечно-съдовата система (инфаркти, хипертония, неоросяване, склероза, мозъчно-съдова болест) в резултат на замърсяване на въздуха с циановодород и сероводород.

Работещите в “Нефтохим” страдат от професионален бронхит и професионални астми. Най-много заболявания от астма са регистрирани обаче в централната градска част, поради замърсяването на въздуха от МПС и наличието на благоприятни условия за протичане на фотохимични реакции и замърсяването с техните продукти.

Алергичните и неврологичните заболявания са в по-голям процент в сравнение с тези за страната. Тревожно е и положението с детските заболявания от най-ранна възраст. Не са редки случаите на вродени аномалии при децата. Голяма част от майките на тези деца работят при вредни за здравето условия. За работещите в “Нефтохим” жени стиролът е рисков фактор, способстващ за възникването на патологии в бременността.

Всички тези факти са доказателство за негативното влияние на замърсената околна среда върху човешкото здраве и живот.

Бюлетините за състоянието на въздуха в Бургас по данни на Министерство на здравеопазването констатират периодично превишение на Прага за здравна защита за озон /ПЗЗ/ и растителна защита /ПРЗ/ - емисии на азотни оксиди и въглеводороди, като сред причинителите са посочени “Лукойл Нефтохим”АД, окислително езеро на местността “Пода”, “Кроношпан България” ЕООД и автомобилен транспорт.

Министерството на здравеопазването е изготвило, а Министерство на околната среда и водите е утвърдило "Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели"**.

Министерството се е подсигурило в документ, в който е отразено - при епизоди, в които се превишават алармените прагове през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, да се предприемат мерки. Досега никой не се е възползвал от тази инструкция, но е добре хората да я знаят:

• да се избягват напрегнати физически дейности на открито. Ако са наложителни, се препоръчва те да се извършат рано сутрин или късно вечер, ако контролните органи са предупредили за по-слабо замърсяване на въздуха. Определени замърсители (озон) добиват много високи стойности през обедните и следобедните часове; • учителите трябва да отменят физкултурни занимания като бягане, футбол, баскетбол, или друг спорт на открито със занимания без състезателен характер или такива в закрити помещения или в класните стаи; • да продължи престоя вътре в помещенията до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците на стаите; • да не се пуши и да се избягват помещения, в които пушенето е разрешено; • да се избягва престоя в райони с интензивен автомобилен транспорт, където отпадните газове от транспорта са масивни, както и присъствие в работни помещения с допълнителна експозиция на аерозоли, прахове и други дразнещи вещества; • да се ограничават дейности, които произвеждат дразнещи носа, очите и белите дробове вещества като готвене, чистене, упражняване на неподходящо хоби; • болни от коронарна болест трябва да избягват физически натоварвания на открито в дни с алармени стойности на атмосферните замърсители поради риск от остра миокардна исхемия или инфаркт на миокарда; • конкретни лечебни препарати за лечение на белодробни и сърдечно-съдови заболявания, свързани със замърсяването на въздуха, не съществуват.

** Източник: Министерство на здравеопазването

Автор: Румяна Емануилиду


***
П.П. Нарочно прибрах тука публикацията на г-жа Емануилиду, ако и да е голям чаршаф, за да съм сигурна, че няма да се затрие. Въпреки обема си, говори главно за утайниците и не е изчерпателна, но поне е нещо и маркира и други въпроси. То и самото заглавие не претендира за изчерпателност, защото авариите не са една и две - и сега ни се случват поне веднъж годишно, но ги пазят в тайна. Все пак има бургазлии, работещи в рафинерията, съответно има и слухове, но само слухове.

Поне става ясно, че бургазлии могат да бъдат сигурни - тяхната работа няма да стане и поне още едно ново поколение ще бъде подложено на братския съветски геноцид. Чудно ми е само, защо не е споменат и процентът на раковите болести. Може би, за да не се плашим чак толкова, а? Ми ние си знаем, че водим и в тази класация.

Значи с думи прости да обобщя:
Докато не бъдат изчистени утайниците, според договорите и процедурите (зациклили неизвестно къде, неизвестно в чие чекмедже) на МОСВ и МФ , Лукойл няма да си мръдне пръста, за да си оправи отровните инсталации. Защото: инвестициите са насочени основно към подобряване качеството на горивата, а не към опазване на околната среда. Предвидените от "Лукойл" средства за екология ще бъдат вложени след отстраняването на старите замърсявания, за които още при подписване на приватизационното съглашение българската държава е поела ангажимент. Валентин Златев това. Държавата да се размърда, демек, и да си изпълни задълженията към гражданите си, поети от нея при изключително "успешната" приватизация на Нефтохим (понеже до тогава е нямала никакви подобни задължения 'начи), а после има още да чакате.

Обаче. Премиерът Борисов, човекът-държава, поддържа близки отношения с бившия работодател на мутренската "Ипон" Валентин Златев, дори ходи на аванта и се крие в обзорския му хотел, вместо да ползва държавните резиденции. А МОСВ и МЗ признават, че са безсилни и единственото, което се престрашиха да направят, е да пуснат по терлици, без много-много шум, една полукриминална депеша, наречена по съветскому, с насмешка от журналистката МИНЗДРАВ предупреждава, в която има нещо много смущаващо: ако контролните органи са предупредили. Де ги тези органи бе?! РИОСВ или какво там? И какво от това? Те само за предупреждаване ли са, м? Те пък и като запредупредили, та никой не разбра. За 40 години помня само едно такова предупреждение от "контролните органи", въпреки че през няколко дена, а на моменти - и по-начесто, ставам посред нощите да затварям прозорците заради вонята. Та това странно и шашардисващо МИНЗДРАВ-предупреждение (обърнете специално внимание на последния абзац, за несъществуването на лекарствени препарати за лечение, освен всички останали абсурди) щеше да приляга повече, ако бяхме Русе през 90-те години, в началото на Прехода, и гълтахме отровите на Гюргево. Т.е. ако бяхме тровени някъде от вън, не от собствената ни територия, но пък тогава Държавата поне щеше да протестира, не да шикалкави и да се спотайва като бит гъз. Точно като за същото това Русе, по тошово време. Абе вие луди ли сте? Какво ме предупреждавате бе?! Ние тук ли не знаем?! Или заобиколно ни съветвате да се изселим къде Ямбол и Сливен? А? Поне противогази да бяхте раздали, ваш'та мама дебилска!

3 коментара:

Анонимен каза...

Е, живеете в Задунайската губерния, уважаема, а животът в съветското пространство е подчинено на ето такива закони: "Има човек - има проблем, няма човек - няма проблем", или "Незаменими хора няма" и пр. Точка. Ама рак, ама болести, ама смърди - справка със законите на Задунайската губерния, молим.

Борете се, организирайте се и се борете.

frog'n'roll каза...

Да, задунайските закони са известни и все още валидни за държавата ни.

За съжаление всичко е добре прикрито и замазано с договори, точки, клаузи, процедури и едно спотайващо се РИОСВ, показващо мизерни проценти завишения, колкото да не е без хич.

http://www.burgas.bg/bg/info/index/118

В цял град и околностите му има само 4 замервателни пункта, а обещаното с фанфари преди години електронно табло за центъра на Бургас, показващо данните на състоянието на въздуха, така и не се появи.

Няма нищо сериозно черно на бяло, за което да се хване човек, а собственият му нос не е законна причина. Вонята е едва ли не обикновено явление за хората, родени и живеещи в Бургас. Между другото, и в момента й се радвам за добро утро.

Анонимен каза...

е, г-жа Емануилидо е представила фактите доста недостоверно - аварията е през 1983, а не през 1981 г. Данните за старите щети също не са точни, но нейсе

:)) ;)) ;;) :D ;) :p >:) :-/ X( :-S :-B B-) :| =)) :-h I-) [-( (:| :-? =D> @-) b-( %-( :@) ~:> @};- (~~) ~O) *-:) >-) :-L [-X \:D/ :-@ ^:)^ :"> :x :-* =(( :-O :)] ~X( 8-| :O) :-w :-j

Публикуване на коментар